BouwBier & BouwBier Heavy

Bouw Bier Trad.  Weiss

Het BouwBier is, zoals de legende gaat, speciaal gebrouwen voor de steenhouwers die in de groeve van het Zuid Belgische Quenast hun  werk moesten verrichten.

Na gedane arbeid werden de stoffige kelen schoon gespoeld met het bier dat Jules Lefbvre nabij de ingang van de groeve brouwde.

Bij speciale gelegenheden en religieuze feestdagen werd er een speciaal donker bier gebrouwen, waarvan Lefebvre het recept angstvallig geheim hield.

Pas na veel aandringen hebben wij Jules bereid gevonden om dit bier nog eens te brouwen. Het is een zwaar donker bier van wel 8% en heeft een volle, stevige, ronde smaak.

In de legende staat bovendien geschreven, dat je er ook uitzonderlijk sterk van kunt worden. De naam van dit bier laat zich raden: "BouwBier Heavy"